Déi éischt Séance vun der Éditioun 2016 vun Science for Kids ass gelaf.

Op dësem Internetsite fënns du weider Detailer zu deenen eenzelnen Atelieren (Biologie, Chimie a Physik). Wiel uewen am Menü aus.

Weider Umeldunge si leider net méi méiglech.