Du bass am Cycle 4, bass interesséiert un den Naturwëssen­schaften a méchs gär selwer Experimenter? Dann ass Science for Kids genee dat Richtegt fir dech!


Erliew e flotten Nomëtteg am Lycée Josy Barthel zu Mamer:
3 Atelieren vu jeweils 50 Minutten an den Naturwëssen­schaften Physik, Chimie a Biologie, an zwar:

  • Dënschdes, de 7. Februar 2017 an
  • Donneschdes, de 16. Februar 2017

Iwwert de Menü fënns du weider Detailer zu deenen eenzelnen Atelieren (Biologie, Chimie a Physik), an do kanns du dech och aschreiwen.