Beim Klammen, Lafe, Sëtzen …

… se ass ëmmer am Asatz!

Egal wat mer am Alldag maachen, eis Ootmung ass ëmmer do.

Mir ënnersichen eis eegen Ootmung, a kucke wéi se a verschidde Situatiounen ännert a wéi se ofleeft.

Mir moosse wéi vill Loft an eis Longen passt an bastelen zesummen dozou e klengt Trainingsgerät.